technické informace Předchozí  Návrat do nabídky  Další


Vznik vnitřní rytiny
Technika
Digitální data
Laserem opracovatelná média
Velikosti
Kostky, kvádry, pyramidy...
Vzorek
Ceny
Hotové motivy
Vznik vnitřní rytiny skla

Pro provedení rytiny skla jsou nezbytná digitální data ve formě určitého souboru 3D. Tento soubor je námi pomocí speciálního software převeden do bodové mřížky. Tato bodová mřížka, srovnatelná s trojrozměrnou černo-bílou bitovou mapou, s definovatelnými vzdálenostmi bodů, je určena k řízení laserového systému. Takto vzniká obraz digitálních dat uvnitř určitého transparentního materiálu.

Technika

Laserový systém vytváří kónický svazek světelných paprsků, který proniká povrchem skla a v bodu uvnitř skla, na který je zaostřen, dosahuje teploty okolo 20.000 °C. Přirozeně pouze na zlomek sekundy a na nejmenším možném prostoru. Průběh této akce je srovnatelný s mikroexplozí. Pro nás relevantním výsledkem je krystalizace ( odskelnění, devitrifikace ) o minimální velikosti, ze které vybíhají nepatrné trhlinky, které je možno opticky rozeznat jako "třpytivý bod".

Digitální data

 • trojrozměrná
  Potřebný soubor může být vytvořen Vámi, Vaším dodavatelem médií nebo námi. Alternativně mohou být získány 3D-soubory od profesionálních databank za licenční poplatek.

 • dvojrozměrná
  Dvojrozměrná data pro opracování např. plochého skla nebo Vašeho "plochého" loga, kombinovaná se skutečnými trojrozměrnými daty jsou výrazně jednodušší.

 • typy - formáty souborů
  Jsme schopni zpracovat jak běžné formáty ( *.jpg, *.bmp, *.tif, atd. ), tak i méně běžné, např. *.cad, *.dxf, *.stl, *.plt, *.3ds, *.3mf, *.obj, *.d3d, *.rd4, *.wmf atd. ( ..Corel Draw, Rhino, Corel Dream 3D, Studio max 3D, Autocad, Easycad, Bryce.. ).

 • přenos dat
  Pokud již máte vlastní data v některém z výše uvedených souborů, můžete je přenést jednou z těchto možností : 3,5' Floppy, CD-ROM, 100 / 250 MB Zip, nebo prostřednictvím E-mailu na adresu : cyril.grolmus@worldonline.cz.

nahoru

Laserem opracovatelná média

Lze opracovávat v zásadě všechny transparentní materiály, které neabsorbují laserové záření a reagují na extrémě vysoké teploty. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti SKLA jsme se soustředili na tento materiál :

 • Optické sklo (BK7, BK9 atd.) - u těchto skel lze bez problému dosáhnout hloubky až 80 mm.
 • Sklo Float do tloušťky 24 mm - od 10 mm laserové hloubky ( odpovídá min. 12 mm Float ) je absorpce oxidu železa ( zelený odstín ) tak vysoká, že dochází ke vzniku prvních změn v průměru bodů. Body v dolní části skla opracovávaného laserem jsou menší, než body přímo pod povrchem. Prostřednictvím odpovídajícího zvětšení výkonu laseru a změnou hustoty bodů je většinou možno tyto problémy vyřešit.
 • Odbarvené sklo Float ( Optiwhite, Extraweiß, Diamant atd. ) až do maximální dodavatelské tloušťky 15 mm.
 • Zrcadla je možno opracovávat pouze v horní oblasti ( přímo pod pohledovou plochou ), protože rozptýlené záření laseru je tak silné, že by mohla být poškozena většina hlavních vrstev zrcadla. Díky "Dopplerovu efektu" jsou ovšem dosahovány prostřednictvím laserového opracování třpytivé efekty při odrážení.
 • ESG - kalené sklo - speciálně v případě tématu ESG by mělo být řečeno, že laserem opracované sklo vytváří vlivem molekulárních změn při laserovém opracování tak velké pnutí, že nějaké dodatečné tepelné tvrzení je už jen sotva možné. Nicméně je možno tepelně předpnuté ESG dodatečně opracovávat laserem. V zóně tahového napětí je u skel od tloušťky 6 mm k dispozici určitá oblast, kerá může být opracovávána bez jakýchkoli problémů.
  Předpokladem pro to je, aby skla měla jejich původní rovinnost.
  Naše zkoušky s ESG ukazují, že různé výsledky jsou dosahovány vždy podle výrobce ( tvrzení ).
  V případě ESG nepřebíráme žádnou záruku za dodávaný materiál.

Pro všechny ostatní, zde neuvedené druhy skla platí :

 1. rovné a leštěné povrchy o nepatrné drsnosti ( < 5 µm )
 2. beze šlír, bublinek nebo vměsků
  ( vedly by s velkou pravděpodobností k prasknutí skla !! )
 3. k tomu je třeba připočítat odchylku laseru, takže vznikají pouze nekompletní obrazy
 4. bez pnutí ( test v polarizačním přístroji můžeme provést )
 5. musí existovat možnost upevnění objektu s rovným povrchem k ose laseru ( z ), tedy horizontálně shora

nahoru

Velikosti

Maximální velikost motivu ( X x Y x Z )    1420 x   620 x 150 mm
Maximální velikost skleněného objektu   4000 x 1500 x 250 mm

Kostky, kvádry, pyramidy ...

Základním materiálem pro tuto výrobkovou řadu je optické sklo kvality BK7. Tyto objekty jsou broušeny a leštěny v kvalitě 1a.
Následující velikosti dodáváme v současnosti ze skladu :

 • kostky : 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm - délka hrany kostky se seříznutým rohem pro postavení ( kostka stojí, nakloněna o 45° ) 50, 60 mm - délka hrany
 • kvádry : 30 x 30 x 70 mm / 50 x 50 x 80 mm / 60 x 60 x 90 mm
 • pyramidy : 60 x 60 x 50 mm

Vzorek

V materiálu od zákazníka ( pouze vzorek ) vytváříme vlastní motivy pomocí laseru bez nákladů ( pouze porto a balení ). Co se týká motivů vytvořených zákazníkem. Vyhrazujeme si možnost odmítnutí dodávky bezplatného vzorku, pokud jsme názoru, že se nejedná o vzorek, ale o objednaný jednotlivý kus.

Ceny

Pro vytvoření souboru není možné zásadně nabídnout žádnou paušální cenu. Motivy z různých databank jsou částečně bezplatné, někdy však dosahují licenční poplatky až do výše 170.000,-Kč. Náš pracovní čas pro vyhledávání motivů, převádění vašich souborů nebo úpravu rozměrů našich souborů na Vámi požadovanou velikost vypočítáváme podle časové náročnosti.
Cenu za zpracování motivu lze přibližně v rámci stovek Kč určit při první konzultaci Vašeho zadání motivu.
Proto je potřebné vždy s námi toto konzultovat před započetím přípravy zakázky, rozhodující položkou v ceně za přípravu je forma, v které jste schopni dodat Vámi požadovaný motiv.
Cena za přípravu se samozřejmě rozpouští do počtu vylaserovaných objektů do skla.

nahoru

Hotové motivy

V dalších souborech najdete krátký popis již hotových motivů z naší databanky. Tato banka se neustále rozšiřuje, pokud budete s tímto materiálem nadále pracovat, žádejte aktualizaci. Ukázky motivů jsou i v obrazové části této nabídky. V případě, že si vyberete některý z motivů z naší databanky, jsou pro ně již pevné ceny, které vycházejí z velikosti krychle, kvádru nebo pyramidy z naší nabídky. Motiv z databanky je možné umístit do vybraného tvaru a velikosti skla.

K hotovým motivům je možné přilaserovat jakýkoliv další motiv, nápis atd. Cenu pro takto upravený motiv je nutné rovněž stanovit individuelně, ale nárůst ceny nebude nějak velký v případě, že si motiv dodáte v datové podobě, pak v podstatě zanedbatelný, přesto bude možné vyrobit zcela specifický objekt s konktrétním určením.

Objednávky , které vychází z naší databanky motivů specifikujte velikostí a tvarem skleněného objektu, dále uvádějte číslo motivu i popis dle vyobrazení. Pokud nenajdete hotový motiv na obrazové části a je na seznamu již hotových motivů, uveďte jeho popis dle přehledu hotových motivů.