slovo úvodem ... Předchozí  Návrat do nabídky  Další


Výrobní postup :

Na úplném začátku je potřeba rozhodnout se pro některou ze stávajících technologií. Například k pískování jemného loga na skleničku je potřeba použít jinou krycí šablonu než na pískování velké dveřní výplně.
Jiná šablona je potřebná pro jednoduchý dekor , jinou šablonu je třeba použít pro pískování do větších hloubek a jiná šablona je potřebná pro pískování jemných členitých dekorů. Záleží na zvolené technice. Je tedy nutné připravit si šablonu, podle zvoleného dekoru.
V naší firmě používáme tři různé technologie výroby krycích šablon.

Po aplikaci šablony na pískovaný předmět je potřeba vykrýt okolí šablony tak, aby nedošlo k nežádoucímu zamatování nebo poškrabání pískovaného předmětu. Takto připravený předmět se umístí do pískovací kabiny, kde proběhne vlastní opískování podle zvolené technologie, tedy buď jen jednoduché zamatování, nebo několikavrstevné pískování dekoru do různých hloubek (stínování), kterým vzniká prostorový dekor. Po tomto pracovním úkonu se výrobek již jen očistí.

Co všechno se dá pískovat ?

Pískovat lze prakticky všechny tvrdé předměty. Výhodou jsou lesklé materiály, kde vynikne matovaná plocha pískováním. Pískovat lze tedy zejména sklo, kámen, plastické hmoty, kovy, keramiku ….

Výhody dekorace pískováním :

Pískovaný motiv je na rozdíl od potisku nebo obtisku běžně neodstranitelný ( v myčce, používáním,..). Dekorace pískováním je, na rozdíl od jiných způsobů dekorování, výhodná i pro malé série dekorovaných předmětů (sportovní ceny 1. - 3. místo), ale i pro dekoraci jednotlivých kusů.

Předlohy pro pískování :

Pro všechny námi používané technologie je dobré a výhodné dodat předlohu ve formátu pro PC ve vektorech ( na disketě, CD, e-mailem), jsme ale připraveni si dodanou předlohu (obrázek) zdigitalizovat a upravit sami podle Vašich požadavků.